Artists > Smith, V

Vanessa L. Smith
Nebula
Vanessa L. Smith
Nebula
Ceramic
23 x 10 x 20 inches
2013