Artists > Yoshinaga

Yutaka Yoshinaga
The Land - White
Yutaka Yoshinaga
The Land - White
Pastel and pigment on washi paper
72 x 9 inches
2014