Artists > Yoshinaga

Yutaka Yoshinaga
Color Change C
Yutaka Yoshinaga
Color Change C
Pastel and pigment on washi paper
36 x 24 inches
2014