Artists > Smith, V

Vanessa L. Smith
White Reef: Woven Wave
Vanessa L. Smith
White Reef: Woven Wave
Ceramic
16 x 20 x 19
2008